Erasmus+ Smart Waste Managers se nadaljuje

Na OŠ Žiri nadaljujemo z dvoletnim projektom Erasmus+ Smart Waste Managers. Trenutno je v zaključku tema FOOD WASTE (ostanki hrane) in prehajamo v CLOTHES WASTE (ostanki oblačil), za kar je zadolžena Slovenija. Novi izzivi in dejavnosti so že oblikovane.

Tudi letos bo v projektu sodelovala celotna šola, intenzivneje pa učenci od 7. do 9. razreda, ki bodo odšli na mobilnosti, ko bo epidemiološka slika odgovarjala.

K sodelovanju bomo povabili še nove učence.

OŠ Žiri ima šolski vrt

V tem šolskem letu je OŠ Žiri začela sodelovati v projektu Šolski vrt, katerega koordinira učiteljica ga. Mojca Treven, sam projekt pa koordinira Razvojna agencija Sora iz Škofje Loke. Z vzpostavitvijo učilnic v naravi z različnimi učnimi vrtovi so bili vzpostavljeni pogoji izkustvenega učenja in pridobivanja lastnih izkušenj na področju pridelave sadja, zelenjave, zelišč, jagodičevja.

So zanimiv izkustveni učni prostor, mesto za spoznavanje rastlin, procesov v naravi kot tudi priložnost za delo z orodjem in zemljo ter za spodbujanje pozitivnega odnosa do narave in naravno pridelane hrane. So torej prostor za raziskovanje, poizkušanje, prostor za pridobivanje znanja neposredno z izkušnjami. (več …)

Po prvem letu projekta Smart Waste Managers

Zaključujemo šolsko leto 2019/20, s tem pa prvo leto delovanja projekta Erasmus+ Smart Waste Managers. Veliko večino aktivnosti, načrtovanih v projektu, smo izvedli. V sredini marca, ko je bila razglašena epidemija, pa so nekatere dejavnosti obstale oziroma niso dopuščale izvedbe v obliki, kot smo si jo v projektu zamislili.

V OŠ Žiri smo pripravili kompostnik v nameno opazovanja procesov, ki se v njem odvijajo, ravno tako pa smo začeli obdelovati tudi šolski vrt. Tam so aktivnosti nekoliko zastale, ne pa popolnoma, zato bomo z načrtovanimi dejavnostmi nadaljevali v prihodnjem šolskem letu.

Ravno tako nam ni uspelo izvesti mobilnosti na Poljsko v mesecu maju 2020, pod vprašajem pa je tudi gostovanje v Žireh, ki je bilo predvideno v novembru 2020. Vsekakor se bomo prilagodili zdravstveni situaciji in ravnali temu ustrezno.

Vsem sodelujočim se zahvaljujemo in upamo, da se nam pridružite tudi v prihodnjem šolskem letu.

Skuhaj slovensko tradicionalno jed za starše

Ena izmed nalog, ki so jo devetošolci dobili, za “razredno uro” – je bila kuhanje tradicionalne jedi za domače. Želeli smo, da tudi naši učenci tako prispevajo v svojih družinah. Verjamemo, da so nastale odlične jedi, ene bolj, druge malo manj tradicionalno slovenske. Predlagali pa smo jim govnač, ajdove krapce in drobnjakove štrukeljce. Recepti so na voljo tukaj, fotografije pa si oglejte spodaj. (več …)