V tem šolskem letu je OŠ Žiri začela sodelovati v projektu Šolski vrt, katerega koordinira učiteljica ga. Mojca Treven, sam projekt pa koordinira Razvojna agencija Sora iz Škofje Loke. Z vzpostavitvijo učilnic v naravi z različnimi učnimi vrtovi so bili vzpostavljeni pogoji izkustvenega učenja in pridobivanja lastnih izkušenj na področju pridelave sadja, zelenjave, zelišč, jagodičevja.

So zanimiv izkustveni učni prostor, mesto za spoznavanje rastlin, procesov v naravi kot tudi priložnost za delo z orodjem in zemljo ter za spodbujanje pozitivnega odnosa do narave in naravno pridelane hrane. So torej prostor za raziskovanje, poizkušanje, prostor za pridobivanje znanja neposredno z izkušnjami.

Učilnice v naravi so namenjene za izvajanje rednih učnih vsebin, šolskih in obšolskih dejavnosti, saj učencem omogočajo izkustveno učenje, kar prispeva h kakovostnejšemu pedagoškemu procesu.

Pri projektu Erasmus + Smart Waste Managers / Pametni upravljalci odpadkov nam bo ta služil pri učenju in spoznavanju tako prepotrebne in zelo pomembne samooskrbe, kar smo spoznali v času koronavirusne epidemije. Fotografije šolskega vrta si lahko ogledate na spodaj.

(Visited 53 times, 1 visits today)