Zaključujemo šolsko leto 2019/20, s tem pa prvo leto delovanja projekta Erasmus+ Smart Waste Managers. Veliko večino aktivnosti, načrtovanih v projektu, smo izvedli. V sredini marca, ko je bila razglašena epidemija, pa so nekatere dejavnosti obstale oziroma niso dopuščale izvedbe v obliki, kot smo si jo v projektu zamislili.

V OŠ Žiri smo pripravili kompostnik v nameno opazovanja procesov, ki se v njem odvijajo, ravno tako pa smo začeli obdelovati tudi šolski vrt. Tam so aktivnosti nekoliko zastale, ne pa popolnoma, zato bomo z načrtovanimi dejavnostmi nadaljevali v prihodnjem šolskem letu.

Ravno tako nam ni uspelo izvesti mobilnosti na Poljsko v mesecu maju 2020, pod vprašajem pa je tudi gostovanje v Žireh, ki je bilo predvideno v novembru 2020. Vsekakor se bomo prilagodili zdravstveni situaciji in ravnali temu ustrezno.

Vsem sodelujočim se zahvaljujemo in upamo, da se nam pridružite tudi v prihodnjem šolskem letu.

(Visited 21 times, 1 visits today)