“Smart Waste Managers”

Erasmus+ Smart Waste Managers se nadaljuje

Na OŠ Žiri nadaljujemo z dvoletnim projektom Erasmus+ Smart Waste Managers. Trenutno je v zaključku tema FOOD WASTE (ostanki hrane) in prehajamo v CLOTHES WASTE (ostanki oblačil), za kar je zadolžena Slovenija. Novi izzivi in dejavnosti so že oblikovane.

Tudi letos bo v projektu sodelovala celotna šola, intenzivneje pa učenci od 7. do 9. razreda, ki bodo odšli na mobilnosti, ko bo epidemiološka slika odgovarjala.

K sodelovanju bomo povabili še nove učence.

OŠ Žiri ima šolski vrt

V tem šolskem letu je OŠ Žiri začela sodelovati v projektu Šolski vrt, katerega koordinira učiteljica ga. Mojca Treven, sam projekt pa koordinira Razvojna agencija Sora iz Škofje Loke. Z vzpostavitvijo učilnic v naravi z različnimi učnimi vrtovi so bili vzpostavljeni pogoji izkustvenega učenja in pridobivanja lastnih izkušenj na področju pridelave sadja, zelenjave, zelišč, jagodičevja.

So zanimiv izkustveni učni prostor, mesto za spoznavanje rastlin, procesov v naravi kot tudi priložnost za delo z orodjem in zemljo ter za spodbujanje pozitivnega odnosa do narave in naravno pridelane hrane. So torej prostor za raziskovanje, poizkušanje, prostor za pridobivanje znanja neposredno z izkušnjami. več…

Po prvem letu projekta Smart Waste Managers

Zaključujemo šolsko leto 2019/20, s tem pa prvo leto delovanja projekta Erasmus+ Smart Waste Managers. Veliko večino aktivnosti, načrtovanih v projektu, smo izvedli. V sredini marca, ko je bila razglašena epidemija, pa so nekatere dejavnosti obstale oziroma niso dopuščale izvedbe v obliki, kot smo si jo v projektu zamislili.

V OŠ Žiri smo pripravili kompostnik v nameno opazovanja procesov, ki se v njem odvijajo, ravno tako pa smo začeli obdelovati tudi šolski vrt. Tam so aktivnosti nekoliko zastale, ne pa popolnoma, zato bomo z načrtovanimi dejavnostmi nadaljevali v prihodnjem šolskem letu.

Ravno tako nam ni uspelo izvesti mobilnosti na Poljsko v mesecu maju 2020, pod vprašajem pa je tudi gostovanje v Žireh, ki je bilo predvideno v novembru 2020. Vsekakor se bomo prilagodili zdravstveni situaciji in ravnali temu ustrezno.

Vsem sodelujočim se zahvaljujemo in upamo, da se nam pridružite tudi v prihodnjem šolskem letu.

Anketa za starše aktivnejših učencev v projektu

Spoštovani,

prosimo vas, če rešite anketo: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDaGLkVXCGrPiQLKAGkrovk0VCcjLWeAZ9wcpymYlcfFKQmQ/viewform

(Naj vas naslov ne zmoti.)

O načrtovanih aktivnostih v tem šolskem letu si lahko preberete na povezavi: http://steam.osziri.si/files/2019/09/Predvidene-aktivnosti_ENG_SLO.pdf; o realno izvedenih pa na šolski strani projekta v obliki bloga na več straneh (gl. spodaj): http://steam.osziri.si/, zavedamo pa se, da so nekatere aktivnosti v določeni meri zaradi pandemije covid-19 zastale.

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje.

Smart Waste Managers

(na drugih platformah)

Diaprojekcija

Prihajajoči dogodki

  • Ni dogodkov

Objavili smo

(Visited 2.766 times, 1 visits today)