V času šole na daljavo nam je uspelo narediti vse aktivnosti o porabi oblačil ki jih je bilo mogoče izvesti na daljavo. Učenci so po skupinah predstavili ugotovitve raziskovanj o posamezni vrsti tkanine. V mednarodnih skupinah so poročali o ugotovitvah in pripravili skupno predstavitev. Te ugotovitve bodo učenci predstavili tudi ostalim šolarjem.

Pričeli smo z novo temo Energy Waste (poraba energije).  Vodja te teme je partnerska šola iz Romunije. Učenci so za začetek izpolnili anketo o trenutnem vedenju o energiji. Dogovorili smo se, da v februarju raziščejo domačo porabo električne energije in sicer po letnih časih za leto 2020. Ugotovitve bodo v marcu predstavili v mednarodnih skupinah.

(Visited 1 times, 1 visits today)