Učenci, ki so aktivnejši v projektu Erasmus+, v teh dneh delijo ankete, ki jih je pripravila naša mednarodna skupina, in sicer gre za anketo, ki sprašuje po tem, za kaj in koliko časa porabimo za opravljanje vsakdanjih aktivnosti. Na ta način učenci tudi diseminirajo/širijo vsebino projekta med širšo skupnost v kraju.

Učenci imajo nalogo, da razdelijo po 2 anketi na starostno skupino anketirancem (skupaj torej 8 anket):

  • učencem med 10. do 12. letom,
  • odraslim med 18. in 29. letom,
  • odraslim med 30. in 49. letom ter
  • odraslim, ki so stari nad 50 let.

Učenci vseh 8 rešenih anket, ki so jih razdelili, tudi rešene poberejo in jih vrnejo vse naenkrat v knjižnico v škatlo Erasmus+ in se podpišejo na seznam, da so rešene ankete prinesli nazaj do torka, 24. 12. 2019. Če jim to ne uspe do takrat, bodo seveda imeli to možnost tudi po počitnicah – na to jih bomo še spomnili.

(Visited 23 times, 1 visits today)