Po poznem prihodu v hotel, dvournem časovnem zamiku, smo prespali pol noči in začeli dan s spoznavanjem predstavnikov koordinatorjev držav članic projekta Smart Waste Managers. V šolo smo se pripeljali s kombijem, v mestu pa so še vidne sledi velikega praznovanja ob obletnici smrti Ataturka, turškega velikega nacionalnega voditelja.

Toplo nas je sprejel g. ravnatelj gostujoče šole kot tudi zaposleni in tudi otroci so pristopili k nam učiteljem in nas prisrčno pozdravili. Začutili smo zanimanje in dobro voljo zaposlenih na tako veliki turški šoli. Ravnatelj in zaposleni so nam razkazali šolske prostore (v šoli pa so uredili tudi več Erasmus+ Smart Waste Managers kotičkov, s katerimi predstavljajo projekt) in okolico šole, na naše presenečenje pa v šoli skrbijo tudi za nekaj domačih živali (kokoši, pse, zajce, race). Zelo ponosni so na učilnico naravoslovja (fotografija).

Po ogledu šole smo se učitelji spoznavali ob spoznavnih aktivnosti, pri katerih so spodbudili timsko sodelovanje, ki je pri projektu Erasmus+ zelo pomembno. Dali so nam nekaj nalog, ki smo jih s pomočjo komunikacije, domiselnosti in medsebojnega sodelovanja uspešno opravili.

Sledila je kratka pozdravna prireditev, ki so jo pripravili učenci v treh točkah – kratka igrica z ekološko tematiko, ples in petje popularnih pesmi na temo ekologije.

Turška koordinatorica nam je predstavila primer dobre prakse sodelovanja z njenimi učenci v projektu eTwinning na temo vrednot »Delaj dobra dela« – z aktivnostmi skuša spodbuditi mlade k temu, da vsakodnevno delajo dobra dela in so prijazni do drugih.

Učitelj računalništva nam je po kosilu predstavil t. i. koncept STE(A)M in veščine 21. stoletja, katere formula je: »STEM + art & social sciences + design thinking => 21st century skills«, ki jih bomo v okviru projekta skušali udejanjiti v praksi.

V poznih popoldanskih urah smo si ogledali mošejo istega arhitekta, ki je oblikoval Modro mošejo in se sprehodili do starega nadzornega stolpa vodne poti Uskudar sredi Bosporja.

(Visited 62 times, 1 visits today)